30 หนังสือล่าสุด

ห้องชุดของปรารถนา

 • วันที่บันทึกข้อมูล, 2019-08-22 00:00:00
 • ผู้แต่ง, สุมิตรา จันทร์เงา
 • สำนักพิมพ์, แสงดาว
 • ผู้อ่าน, สุชาดา สนามชวด
ผู้หญิงอย่างปรารถนา แม้จะพิเศษกว่าใคร ตรงที่เต็มเปี่ยมด้วยความเข้าอกเข้าใจชีวิต เห็นคุณค่าของครอบครัว ให้ความสำคัญกับความสำคัญกับความรับผิดชอบในทุกการกระทำของมนุษย์ที่จะมีผลต่อบุคคลอื่น แต่ปรารถนาก็เป็นเพียงผู้หญิงธรรมดาคนหนึ่ง ในความเป็นมนุษย์ที่เลือดเนื้อวัยหนุ่มสาวยังฉัดแรงราวน้ำป่า บางเวลา แรงกำหนัดก็ฉุดลากความต้องการของเขาไปไกลจนยากจะควบคุม

ประชุมนิราศ ภาคที่ 3

 • วันที่บันทึกข้อมูล, 2019-08-22 00:00:00
 • ผู้แต่ง, มหาอำมาตยาธิบดี (หรุ่น ศรีเพ็ญ)
 • สำนักพิมพ์, ซีเอ็ด
 • ผู้อ่าน, สุชาดา สนามชวด
หนังสือ "ประชุมนิราศภาคที่ 3" เล่มนี้ เป็นเจตนารมณ์เดิมของสำนักพิมพ์ต้นฉบับที่ต้องการรวบรวมนิราศเบ็ดเตล็ด อันกระจัดกระจายอยู่ตามที่ต่างๆ มาประมวลจัดพิมพ์เป็นเล่ม ตามอย่างหนังสือประชุมพงศาวดาร ที่มีการประมวลพงศาวดารต่างๆ มารวมพิมพ์ไว้ให้เป็นการมั่นคงต่ออนุชนและผู้สนใจศึกษา โดยได้เลือกนิราศจำนวน 6 เรื่อง มาชำระและจัดพิมพ์ใหม่อันมีรายละเอียดดังนี้ นิราศเกาะจาน, นิราศสงขลา, นิราศวิเชียร, นิราศถ้ำจอมพล, นิราศธัญญะบุรี ซึ่งการจัดพิมพ์หนังสือประชุมนิราศภาคที่ 3 นี้ เป็นการเพิ่มพูนความรู้ในทางข้อมูลหลักฐานเพื่อการค้นคว้าทางวรรณคดีและประวัติศาสตร์ แก่นักวิชาการ ครู อาจารย์ นักเรียนนิสิตนักศึกษา และผู้สนใจตามสมควร

ประชุมนิราศ ภาคที่ 4

 • วันที่บันทึกข้อมูล, 2019-08-22 00:00:00
 • ผู้แต่ง, ปรัชญา ปานเกตุ
 • สำนักพิมพ์, ซีเอ็ด
 • ผู้อ่าน, สุชาดา สนามชวด
หนังสือ "ประชุมนิราศ ภาคที่ 4" เล่มนี้ เป็นภาคต่อของ "ประชุมนิราศ ภาคที่ 3" ซึ่งเป็นเจตนารมณ์เดิมของสำนักพิมพ์ต้นฉบับที่ต้องการรวบรวมนิราศเบ็ดเตล็ด อันกระจัดกระจายอยู่ตามที่ต่างๆ มาประมวลจัดพิมพ์เป็นเล่ม ตามอย่างหนังสือประชุมพงศาวดาร ที่มีการประมวลพงศาวดารต่างๆ มารวมพิมพ์ไว้ให้เป็นการมั่นคงต่ออนุชนและผู้สนใจศึกษา โดยได้เลือกนิราศจำนวน 7 เรื่อง มาชำระและจัดพิมพ์ใหม่อันมีรายละเอียดดังนี้ กลอนกาพย์เรื่องเสด็จไปเมืองนครศรีธรรมราช ลิลิตหม่อมเจ้าพระสมเด็จพระพุฒาจารย์ เสด็จธุดงค์ นิราศบ้านแหลม นิราศเขาหลวง นิราศหาดเจ้าสำราญ นิราศเมืองหลวง และนิราศอุบลราชธานี นับเป็นหนังสือที่เป็นประโยชน์ในการศึกษา เป็นการเพิ่มพูนความรู้ในทางข้อมูลหลักฐานเพื่อการค้นคว้าทางวรรณคดีและประวัติศาสตร์ แก่นักวิชาการ ครู อาจารย์ นักเรียนนิสิตนักศึกษา และผู้สนใจตามสมควร

ประชุมนิราศ ภาคที่ 5

 • วันที่บันทึกข้อมูล, 2019-08-22 00:00:00
 • ผู้แต่ง, ปรัชญา ปานเกตุ
 • สำนักพิมพ์, ซีเอ็ด
 • ผู้อ่าน, สุชาดา สนามชวด
หนังสือ "ประชุมนิราศ ภาคที่ 5" เล่มนี้ เป็นภาคต่อของ "ประชุมนิราศ ภาคที่ 4" ซึ่งเป็นเจตนารมณ์เดิมของสำนักพิมพ์ต้นฉบับที่ต้องการรวบรวมนิราศเบ็ดเตล็ด อันกระจัดกระจายอยู่ตามที่ต่างๆ มาประมวลจัดพิมพ์เป็นเล่ม ตามอย่างหนังสือประชุมพงศาวดาร ที่มีการประมวลพงศาวดารต่างๆ มารวมพิมพ์ไว้ให้เป็นการมั่นคงต่ออนุชนและผู้สนใจศึกษา โดยได้เลือกนิราศจำนวน 7 เรื่อง มาชำระและจัดพิมพ์ใหม่อันมีรายละเอียดดังนี้ กลอนกาพย์เรื่องเสด็จไปเมืองนครศรีธรรมราช ลิลิตหม่อมเจ้าพระสมเด็จพระพุฒาจารย์ เสด็จธุดงค์ นิราศบ้านแหลม นิราศเขาหลวง นิราศหาดเจ้าสำราญ นิราศเมืองหลวง และนิราศอุบลราชธานี นับเป็นหนังสือที่เป็นประโยชน์ในการศึกษา เป็นการเพิ่มพูนความรู้ในทางข้อมูลหลักฐานเพื่อการค้นคว้าทางวรรณคดีและประวัติศาสตร์ แก่นักวิชาการ ครู อาจารย์ นักเรียนนิสิตนักศึกษา และผู้สนใจตามสมควร

มหายุทธ์ล้างปฐพี (หนังสือชุด)

 • วันที่บันทึกข้อมูล, 2019-08-22 00:00:00
 • ผู้แต่ง, ฉู่กั๋ว
 • ผู้แปล, ลี หลินลี่
 • สำนักพิมพ์, สยามอินเตอร์บุ๊คส์
 • ผู้อ่าน, สุวิภา ขันตยาลงกต
ปลายราชวงศ์จิ้นตะวันตก บ้านเมืองเกิดวุ่นวาย ชนกลุ่มน้อยลุกฮือ "นครฉางอัน" ถูกโจมตีจากแคว้นเว่ยประชาราษฎร์ต้องพลัดที่นาคาที่อยู่ อพยพลี้ภัยลงใต้ ศาลบรรพบุรุษตระกูลอวิ๋นที่เฝ้ารักษามาถึงห้าชั่วคนประสบภัยพิบัติ ก่อให้เกิดหญิงน้อย "อวิ๋นรั่วจื่อ" ที่มีธาตุปีศาจในกายหลุดออกจากหีบเหล็กที่ปิดผนึกไว้ เด็กหนุ่ม "ลู่จี้เฟิง" ทายาทนักรบนามกระเดื่อง ขณะกำลังลี้ภัย บังเอิญได้พบเจออวิ๋นรั่วจื่อ ทั้งยังกินของวิเศษเทียนอิง ที่ทำให้อยู่ยงคงกระพัน แม้บาดเจ็บก็หายได้เอง "นักพรตจี่เฟิง" แห่งอาศรมบรรลุแจ้งต้องการพาตัวลู่จี้เฟิงที่มีเทียนอิงในร่าง กลับไปปรุงยาที่อาศรมบรรลุแจ้งเพื่อใช้กำจัดมาร ระหว่างทางต้องปะทะกับคนของ "ลัทธิเหนือเทวะ" ที่ต้องการแบ่งชิงตัวอวิ๋นรั่วจื่อ สุดท้ายนักพรตจี๋เฟิงจะสามารถหลุดพ้นจากการคุกคามของลัทธิเหนือเทวะได้หรือไม่?

เงียบ : Silence in The Age of Noise

 • วันที่บันทึกข้อมูล, 2019-08-22 00:00:00
 • ผู้แต่ง, Erling Kagge
 • ผู้แปล, วรรธนา วงษ์ฉัตร
 • สำนักพิมพ์, OMG BOOKS
 • ผู้อ่าน, เคย์ สีมา
"Erling Kagge" เป็นชาวนอร์เวย์ และเป็นนักสำรวจคนแรกของโลกที่เดินกว่าแปดร้อยไมล์ไปยังขั้วโลกใต้ตามลำพัง และเป็นคนแรกในประวัติศาสตร์ที่พิชิต "สามขั้วโลก" ทั้งขั้วโลกเหนือ ขั้วโลกใต้ และยอดเขาเอเวอเรสต์ ซึ่งระหว่างการเดินทางเหล่านี้ เขาต้องอยู่กับความเงียบสุดขั้วเป็นเวลานาน หลังกลับจากการเดินทางเขาพยายามทำความเข้าใจประสบการณ์ และเสาะหาห้วงขณะเงียบ ๆ ท่ามกลางชีวิตที่ยุ่งวุ่นวายของโลกสมัยใหม่ และชีวิตในแต่ละวัน นอกจากเป็นนักสำรวจ นักผจญภัยแล้ว เขายังเป็นนักกฎหมาย เจ้าของสำนักพิมพ์ชั้นนำในนอร์เวย์ นักสะสมผลงานศิลปะ รวมถึงเป็นนายแบบนาฬิกาโรเล็กซ์ เขาเขียนหนังสือมาแล้วแปดเล่มเกี่ยวกับการสำรวจ ปรัชญา การสะสมงานศิลปะ

อาหารเสริมสุขภาพและความงาม

 • วันที่บันทึกข้อมูล, 2019-08-22 00:00:00
 • ผู้แต่ง, อดุลย์ รัตนมั่นเกษม
 • สำนักพิมพ์, นานมีบุ๊คส์พับลิเคชั่น
 • ผู้อ่าน, กฤติยา สินธุวราวรรณ
ให้ความรู้เรื่องสุขภาพโดยรวม โดยเน้นที่วิธีการกินอยู่ที่สมดุล รับประทานอาหารเพื่อสุขภาพ คลายเครียด ทำจิตใจให้แจ่มใส ความงามจึงเกิดจากภายในสู่ภายนอก พร้อมเมนูอาหารเพื่อสุขภาพง่าย ๆ ทำเองได้ที่บ้าน ในส่วนครึ่งหลังของเล่ม และเนื้อหาจะอธิบายว่า สูตรอาหารแต่ละอย่างมีประโยชน์ต่อสุขภาพอย่างไร

ตามรอยพระบาท จอมปราชญ์แห่งน้ำ

 • วันที่บันทึกข้อมูล, 2019-08-22 00:00:00
 • ผู้แต่ง, สุวิสุทธิ์
 • สำนักพิมพ์, กรีน-ปัญญาญาณ
 • ผู้อ่าน, เพชรรัตน์ โสตถิโภคา
ตามรอยพระบาท จอมปราชญ์แห่งน้ำ มิใช่ตำรา หรือเพียงเทิดพระเกียรติพระองค์ หากแต่เป็นบทบันทึกศาสตร์แห่งการทรงงานในเรื่องจัดการน้ำของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ อย่างเป็นองค์รวม ที่เต็มไปด้วยหลักคิด ความเข้าใจอย่างเป็นระบบ ที่บุคคลทั่วไปก็สามารถเข้าถึง และทำได้ด้วยตัวเอง

ยิ้มกับความตาย

 • วันที่บันทึกข้อมูล, 2019-08-22 00:00:00
 • ผู้แต่ง, ส. ชิโนรส
 • สำนักพิมพ์, อมรินทร์ธรรมะ
 • ผู้อ่าน, กุญชรี ธนรักษ์
หนังสือที่จะช่วยให้คุณตระหนักถึงความจริงของชีวิต รู้ทันความตาย และใช้เวลาที่เหลืออยู่บนโลกนี้อย่างคุ้มค่าที่สุด นอกจากจะช่วยให้มองอนาคตชีวิตหลังความตายไปถึงชาติหน้าแล้ว ยังแนะนำการพิจารณาความตาย และชี้ให้เห็นว่าชีวิตปัจจุบันควรทำตัวอย่างไรด้วย แล้วคุณจะไม่ประมาทมัวเมาในชีวิต ไม่หลงติดอยู่กับ...กับดักของความชั่ว ทำแต่ความดี รู้จักฝึกฝนสติและสมาธิอยู่เสมอ เป็นการปูทางเตรียมพร้อมรับมือกับความตายไปในตัว เมื่อความตายมาเยือนเข้าจริงๆ คุณก็จะมีจิตใจที่มั่นคงแจ่มใส ไม่สะทกสะท้าน ยิ้มรับความตายได้อย่างสบายอุรา...

ครูข้างถนน

 • วันที่บันทึกข้อมูล, 2019-08-22 00:00:00
 • ผู้แต่ง, มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ
 • สำนักพิมพ์, กระทรวงสาธารณสุข
 • ผู้อ่าน, ดรุณี หลำจันทร์
หนังสือ “ครูข้างถนน” เล่มนี้ ช่วยให้เห็นภาพความเสียสละของบุคลากรทุกท่าน ที่เกี่ยวข้องกับงานสร้างเด็กเร่ร่อน ให้เป็นคนดีในสังคม คุณครูที่ได้เล่าประสบการณ์การทำงานไว้ในหนังสือทุกท่าน ทำงานท่ามกลางปัญหา ทั้งในแง่สภาพสังคมที่ผลักดันเด็กให้กลายเป็นเด็กเร่ร่อนได้ง่ายขึ้น การบังคับใช้กฎหมายที่ยังไม่สามารถนำมาปฏิบัติได้จริง หรืออื่นๆ

วิถีไทยในลิลิตพระลอ

 • วันที่บันทึกข้อมูล, 2019-08-22 00:00:00
 • ผู้แต่ง, สุมาลี วีระวงศ์
 • สำนักพิมพ์, สถาพรบุ๊คส์
 • ผู้อ่าน, วรรณลักษณ์ สุจริต
เนื้อเรื่องกล่าวถึงวรรณคดีไทย ที่ได้รับการยกย่องจากวรรณคดีสโมสรว่าเป็น ?ยอดของวรรณคดีประเภทลิลิต? นั่นก็คือเรื่อง ลิลิตพระลอ เป็นประมวลความคิดเห็นนานาทัศนะที่มีต่อวรรณคดีเรื่องนี้ รวมไปถึงเกร็ดความรู้ ประเพณี ความเชื่อ ค่านิยมต่าง ๆ ตลอดถึงวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของผู้คนที่ปรากฏในเรื่องโดยยกตัวอย่างมาจากคำประพันธ์ให้เห็นชัด วิเคราะห์กันอย่างรู้ซึ้งและรู้จริง เหมาะสำหรับครู-อาจารย์ และห้องสมุดของโรงเรียน มีไว้เพื่อใช้ศึกษาค้นคว้าอ้างอิงได้

สร้างแบรนด์ด้วยศรัทธา

 • วันที่บันทึกข้อมูล, 2019-08-22 00:00:00
 • ผู้แต่ง, Kent Wertime
 • ผู้แปล, วรรณคำ
 • สำนักพิมพ์, ผู้จัดการ
 • ผู้อ่าน, ปวร์นันทน จันทร์ศิริสกุล
ปัจจุบันในโลกของการสร้างสินค้าอย่างเดียวนั้นไม่พอแล้ว จำเป็นอย่างยิ่งที่เราจักต้องสร้าง ยี่ห้อ หรือ brand ของสินค้าด้วย เพราะการสร้าง ภาพลักษณ์ของสินค้าให้เกิดการยอมรับต่อลูกค้า ก็ได้เท่ากับสร้างศรัทธาจากลูกค้า ให้เห็นถึงความสำคัญของสินค้า ทำให้สินค้านั้นมีคุณค่าเพิ่มมากขึ้น และถ้าลูกค้ายอมรับภาพที่ปรากฎต่อสายตาของเขา ว่าสิ่งที่เขาเห็นนั้น คือสิ่งที่เขาศรัทธา สินค้าตัวนั้นก็จะมีทั้งคุณค่า และมูลค่าอย่างมหาศาล การสร้างภาพลักษณ์ หรือการสร้าง image economy ซึ่งถือว่าเป็นตัวจักรในการขับเคลื่อนโลกของธุรกิจในปัจจุบัน

ตัวหนังสือคุยกัน

 • วันที่บันทึกข้อมูล, 2019-08-16 00:00:00
 • ผู้แต่ง, ประภาส ชลศรานนท์
 • สำนักพิมพ์, เวิร์คพอยท์
 • ผู้อ่าน, พรพันธ์ มณีประสพโชค
สนามความคิดความกว้าง 4 นิ้ว กับความสูงประมาณ 20 นิ้ว ในคอลัมน์นี้มีความหมายตรงข้ามกับสนามรบ ที่มีความหมายเพราะว่า พี่จิก ประภาส ชลศรานนท์ ทำให้เห็นว่า "เครื่องมือมนุษย์" อันทรงประสิทธิภาพสูงสุดนั้นคืออะไร? เป็นบัญชรที่ทำให้คนอ่านเก่าใหม่หันมาสนใจในมุมคิดของเขาอย่างอบอุ่นตั้งแต่เริ่มแรก เป็นเสน่ห์อันเย้ายวน ที่ดึงดูดให้คนรุ่นใหม่ช่างคิด พลิกอ่านด้วยความกระหายและรอคอย "อาทิตย์หน้า" อย่างจดจ่อ เป็นตัวหนังสือของเพื่อน หรือพี่ขาย หรือน้องชายสักคน ที่หลายคนอยากคุยด้วย

มิเกะเนะโกะ โฮล์มส์ แมวสามสียอดนักสืบ ตอน หมู่บ้านแมวผี

 • วันที่บันทึกข้อมูล, 2019-08-16 00:00:00
 • ผู้แต่ง, อาคากะวา จิโร
 • ผู้แปล, สมเกียรติ เชวงกิจวณิช
 • สำนักพิมพ์, เจบุ๊ค
 • ผู้อ่าน, สุวิภา ขันตยาลงกต
คดีที่สามของคาตายามา-นายตำรวจผู้เกลียดเลือด กลัวผู้หญิง กับเจ้าแมวสามสียอดนักสืบ ว่าด้วยกรรีฆาตกรรมต่อเนื่องในหมู่บ้านจัดสรร เริ่มจากการตายของหญิงชราเจ้าของที่ดินกับแมวอีกเกือบสิบตัว อันเป็นที่มาของเหตุการณ์ประหลาดสยองขัวญ ที่หลอกหลอนคนทั้งหมู่บ้าน

ในเคราะห์มีโชค

 • วันที่บันทึกข้อมูล, 2019-08-16 00:00:00
 • ผู้แต่ง, พระไพศาล วิสาโล
 • สำนักพิมพ์, สารคดี
 • ผู้อ่าน, ธัญนีย์ ไชยสม
เปิดประตูใจรับมือกับอารมณ์ที่มาเยือน ดาบสองคม ความสุดโต่งในยุคข่าวสารข้อมูล มือสมัครเล่นก็เป็นเลิศได้ เป็นเลิศได้เมื่อไม่มี "ฉัน" ชีวิตที่ถูกอำนาจกัดกร่อน ม้านอกสายตา ความดีไม่มีเส้นแบ่ง ในโชคมีเคราะห์ ในโชคมีโชค ช้าลงสักนิดเหนือความยากคือความง่าย ปัญหาอยู่ที่ผู้มอง พร้อมรับความสูญเสีย เคยเสียแล้วออกจากกรงที่ขังตนเอง ความสุขที่ปลายทาง

รอยนิมิต

 • วันที่บันทึกข้อมูล, 2019-08-16 00:00:00
 • ผู้แต่ง, อรพิม
 • สำนักพิมพ์, เป็นหนึ่ง
 • ผู้อ่าน, ธัญนีย์ ไชยสม
จ๋า" รู้สึกตัวขึ้นมาอีกที ร่างกายก็โปร่งใสกลายเป็นวิญญาณไปแล้ว เธอตายได้ยังไงก็ไม่รู้ แถมยังจำเรื่องราวในอดีตไม่ได้เสียอีก วิญญาณสาวเร่ร่อนไปอย่างไร้จุดหมาย กระทั่งมาประสบเหตุไล่ล่า ยิงถล่มกันดุเดือดในซอยเปลี่ยว ทำให้พบกับยมทูตตนหนึ่งและรู้ว่าชะตาเธอยังไม่ถึงฆาต แค่วิญญาณหลุดออกจากร่างเท่านั้น แต่วิญญาณที่ไม่มีใครมองเห็นแถมยังความจำเสื่อมอย่างเธอ จะไปตามหาร่างตัวเองเพื่อกลับเข้าร่างได้อย่างไร เห็นทีเธอคงต้องไปขอความช่วยเหลือจากหนุ่มหล่อหน้าดุคนนั้น...เหยื่อที่รอดชีวิตจากการถูกยิงถล่มและเผลอมาสบตาเธอเข้า!

ตำราพรหมชาติ ฉบับหลวง ประจำบ้าน ดูด้วยตนเอง

 • วันที่บันทึกข้อมูล, 2019-08-16 00:00:00
 • ผู้แต่ง, อุระคินทร์ วิริยะบูรณะ,อาจารย์
 • สำนักพิมพ์, สำนักงาน
 • ผู้อ่าน, ทัณฑสถานหญิงกลาง
ประชุมจากสรรพตำราโบราณหลายสิบคัมภีร์ใบลาน และหลายสิบเล่มสมุดข่อยครั้งมโหฬาร ในยุค 2500 ปี มีภาพประกอบ 438 ภาพ

ใครโชคดี คนนั้นเป็นศพ : One by One

 • วันที่บันทึกข้อมูล, 2019-08-16 00:00:00
 • ผู้แต่ง, Chris Carter
 • ผู้แปล, กานต์สิริ โรจนสุวรรณ
 • สำนักพิมพ์, น้ำพุ
 • ผู้อ่าน, ธัญพร มงคลการ
ONE BY ONE หรือในชื่อภาษาไทย "ใครโชคดี คนนั้นเป็นศพ" เป็นนิยายเล่มล่าสุดในซีรี่ส์นี้ เปิดฉากด้วยโทรศัพท์สายปริศนาที่บอกให้ โรเบิร์ต ฮันเตอร์ เปิดเว็บไซต์หนึ่งขึ้นมา ภาพการถ่ายทอดสดคล้ายรายการเรียลลิตี้ปรากฏขึ้นบนจนคอมพิวเตอร์ชายคนหนึ่งติดอยู่ในกล่องกระจกภายใต้เครื่องพันธนาการ แต่พอฮันเตอร์ไม่ยอมเล่นตามกติกา ปลายสายจึงสาธิตวิธีการเล่นเกมนี้ให้ดูเสียเลย ฮันเตอร์ได้แต่จ้องหน้าจอตะลึง รับรองว่าเมื่อได้เข้าสู่โลกของเกมเลือกวิธีตาย คุณจะเริ่มหวาดระแวง การใช้อินเทอร์เน็ตมากขึ้น เพราะใครๆ ก็คงไม่อยากเป็น "ผู้โชคดี" แบบในหนังสือเล่มนี้อย่างแน่นอน

SUMSUNG บทเรียนความสำเร็จ ลี เบียงชอล

 • วันที่บันทึกข้อมูล, 2019-08-16 00:00:00
 • ผู้แต่ง, ลี ชังอู
 • ผู้แปล, จิราพร จันจุฬา
 • สำนักพิมพ์, สยามอินเตอร์บุ๊คส์
 • ผู้อ่าน, เคย์ สีมา
สุดยอดคัมภีร์กลยุทธ์การบริหารสไตล์กิมจิ ต้นแบบความสำเร็จการบริหารจัดการธุรกิจ ยิ่งเผชิญวิกฤต ยิ่งเติบโต อยากเรียนรู้จากซัมซุง? จงเริ่มอ่านจากหนังสือ ชีวิตของ ลี เบียงชอล

เล่าความจริง ขบวนการนักศึกษารามคำแหง ยุคต้น 2514-2519

 • วันที่บันทึกข้อมูล, 2019-08-16 00:00:00
 • ผู้แต่ง, ศิลา โคมฉาย
 • สำนักพิมพ์, มิ่งมิตร
 • ผู้อ่าน, เยมินทร์ แหวนเครือ
ไม่มีสถาบันการศึกษาไหน ที่สามารถรวบรวมพลังนักศึกษาได้เป็นกลุ่มเป็นก้อนมากเท่ากับรามคำแหง ในการเคลื่อนไหวแต่ละครั้ง ผู้ที่ร่วมชุมนุมจากสถาบันอื่นๆ มักจะรอคอยขบวนจากหัวหมากด้วยความหวัง เพราะนอกจากจะได้กำลังคนมหาศาลเพิ่มแล้ว ยังได้รับความอุ่นใจ ด้วยขบวนของคนพวกนั้นกล้าอย่างบ้าบิ่น ไม่เคยมีพวกก่อกวนกลุ่มไหนกล้าปะทะแบบซึ่งๆหน้า"

ความลับที่ยังไม่เคยบอกใคร

 • วันที่บันทึกข้อมูล, 2019-08-16 00:00:00
 • ผู้แต่ง, ธีรโสภณ
 • สำนักพิมพ์, ธิงค์ บียอนด์ บุ๊คส์
 • ผู้อ่าน, จุฑามาศ จงเจริญพิศาล
สุดยอดความลับของพุทธศาสนาที่จะเปิดเผยให้มวลมนุษยชาติให้รับรู้แล้วคุณจะไม่เชื่อในสิ่งที่เคยคิดไว้อย่างแน่นอน

โรงเรียนผีหลอก

 • วันที่บันทึกข้อมูล, 2019-08-16 00:00:00
 • ผู้แต่ง, นทธี ศศิวิมล
 • สำนักพิมพ์, กู๊ด คอนเทนส์
 • ผู้อ่าน, นทธี ศศิวิมล
โรงเรียนของคุณเคยมีเรื่องเล่าแบบนี้บ้างหรือไม่? "วิญญาณปริศนา" นั่งแกว่งขาอยู่บนขื่อโรงอาหาร "ทาสไร้ศีรษะ" แบกหามเสลี่ยงของเจ้านางผู้ผิดหวังในความรัก "โต๊ะต้องคำสาป" ของวิญญาณหวงโต๊ะ "หุ่นกายวิภาค" ตามทวงอวัยวะ ประตูลับในโรงเรียนที่คนชะตาขาดเท่านั้นที่จะพบ.. "วิญญาณสาว" ที่ซ่อนอยู่ในตู้ล็อกเกอร์ "เพื่อนใหม่" ที่ไร้ลมหายใจในค่ายพักแรม "ด้ายแดง" ผูกชะตาสุดหลอน "ตุ๊กตาอัดเสียง" วิญญาณของเน็ตไอดอล "เด็กญาณทิพย์" ที่มีเพื่อนสนิทเป็นผี

กล่องปริศนา

 • วันที่บันทึกข้อมูล, 2019-08-16 00:00:00
 • ผู้แต่ง, Complicated
 • สำนักพิมพ์, ตะวันส่อง
 • ผู้อ่าน, สุชาดา สนามชวด
เรื่องราวของเด็กหนุ่ม และกล่อง ปริศนา ของพ่อเขา ที่พ่อของเขาได้สั่งห้ามเขาไปยุ่งโดยเด็ดขาด เเต่กล่องใบนั้นได้ชักชวนเป็นที่น่าสนใจ จึงเป็นจุดเริ่มต้นที่นำเขาเข้าไปเสี่ยงกับ สิ่งอันตรายไม่ไม่เคยคาดคิดมาก่อน

สอยดาวมาร้อยบ่า : 3 คู่หูพลิกล้อค

 • วันที่บันทึกข้อมูล, 2019-08-16 00:00:00
 • ผู้แต่ง, วิชัย ภูเวียงกล้า
 • สำนักพิมพ์, ร่วมด้วยช่วยกัน
 • ผู้อ่าน, ดารากาญจน์ ทองลิ่ม
สอยดาวมาร้อยบ่า 3 คู่หูพลิกล้อค ความเรียง รวมเรื่องหฤหรรษ์กับชีวิตนายร้อยในวัยเรียน จากคมปากกานายทหารอารมณ์ขัน

เพลิงอาฆาต

 • วันที่บันทึกข้อมูล, 2019-08-16 00:00:00
 • ผู้แต่ง, โก้วเล้ง
 • ผู้แปล, ว. ณ เมืองลุง
 • สำนักพิมพ์, สร้างสรรค์บุ๊คส์
 • ผู้อ่าน, สุชาดา สนามชวด
ณ หน้าผาใต้ยอดเขาซีซิ่งฮงของอึ้งซัว ฆาตกรรมอันรันทดภายใต้สายตาเด็กน้อยหลายคนยากจะเลือนลืม โดยเฉพาะ "เตาะเซี่ยงเค็ง" มันได้เห็นบิดามารดาถูกสังหารกับตา บัญชีโชกเลือดครานั้น มันตั้งปณิธานต้องตามล่า "อุนยู่เง็กโชวยิ้น (นางอัปลักษณ์)" มาล้างแค้นให้ได้! "อุนกึ้ง (หยกงาม)" นางก็เป็นผู้หนึ่งที่เห็นเหตุการณ์บนอึ้งซัว นางแทบไม่เชื่อสายตาที่เห็นอุนยู่เง็กผู้เป็นอาจารย์จะเข่นฆ่าผู้อื่นได้อย่างเลือดเย็น พิธีชุมนุมนักสู้บนภูเขาเทียนมักซัว เป็นอุนกึ้งนางกำหนดขึ้นมาเอง เพราะต้องการพิสูจน์เกี่ยวกับชาติกำเนิดของตัวนาง เพราะนางต้องการทราบว่า "ฆาตกร" คือผู้ใดที่สังหารบิดามารดานางเช่นกัน

ใบไม้ที่ปลิดปลิว

 • วันที่บันทึกข้อมูล, 2019-08-09 00:00:00
 • ผู้แต่ง, ทมยันตี
 • สำนักพิมพ์, ณ บ้านวรรณกรรม กรุ๊ป
 • ผู้อ่าน, อรุณรัตน์ ภาวสุทธิ
มนุษย์...ไม่มีใครเคยได้ทั้งหมด เพียงแต่ได้เกือบหมดก็ควรพอใจแล้ว ผู้ใดดำรงอยู่ด้วยสัจจะ ผู้นั้นย่อมตระหนักได้...ธรรมชาติพ่ายแพ้มนุษย์จริงหรือ? เฉกนี้แล้ว ไยมนุษย์จึงไม่ยินดีต่อสิ่งที่ธรรมชาติมอบให้

ใบไม้ร่วงในป่าใหญ่

 • วันที่บันทึกข้อมูล, 2019-08-09 00:00:00
 • ผู้แต่ง, วัธนา บุญยัง
 • สำนักพิมพ์, บ้านหนังสือ
 • ผู้อ่าน, ศรีนวล ควรพิบูลย์
ใบไม้ร่วงในป่าใหญ่" ถือได้ว่าเป็นนวนิยายแนวป่าชิ้นสำคัญอีกเล่มหนึ่งของเมืองไทย ที่ปลุกเร้าผู้อ่านให้เกิดความรักในธรรมชาติ หวงแหนป่าดงดิบ รักในสรรพสัตว์ทั้งหลายที่อาศัยป่าซึ่งเป็นบ้านหลังสุดท้ายของมัน ที่มนุษย์กำลังบุกรุกเข้าไปเรื่อยๆ จนกระทั่งป่าผืนแล้วผืนเล่าหายไปจากแผนที่ของประเทศไทย และด้วยเรื่องราวอันน่าค้นหาของป่า ผสมผสานกับฝีมือการเขียนของ "วัธนา บุญยัง" จะช่วยให้คุณผู้อ่านได้สนุกสนานไปกับเรื่องราวการผจญภัย และตระหนักในคุณค่าของป่าได้เป็นอย่างดียิ่ง

ลุงยุทธ สะดุดคิด

 • วันที่บันทึกข้อมูล, 2019-08-09 00:00:00
 • ผู้แต่ง, ธีรยุทธ เวชเจริญยิ่ง
 • สำนักพิมพ์, สุภา
 • ผู้อ่าน, วิจิตร อติธรรมพงศ์
ชีวิตมนุษย์ทุกคน มุ่งแสวงหาความสุข แต่ยิ่งวิ่งแสวงหามากเท่าใด ก็ดูเหมือนว่า จะยิ่งห่างไกลออกจากสุขนั้นมากขึ้นทุกที และดูทีท่าว่าน่าจะยิ่งทุกข์เพิ่มขึ้น ทุกข์เพราะชีวิตสะดุดกับปัญหา ปัญหาที่ยังหาทางออกไม่ได้ ไม่ว่าเขาหรือเธอจะเป็นเด็ก หรือผู้ใหญ่ วัยไหนก็ตาม ก็ยังไม่วายที่จะต้องทุกข์ เพราะทุกชีวิตย่อมมีจุดสะดุดอะไรบ้างบางอย่างในชีวิต สำคัญเพียงว่า เมื่อมันสะดุดแล้ว เราคิดที่จะแก้ไข หรือมัวแต่คิดที่จะแก้ตัว หรือจะปล่อยให้มันเป็นไปตามยถากรรม หรือจะนำมาปรับปรุงแก้ไขให้ดีขึ้น ให้ชีวิตเป็นไปในวิถีทางที่ถูกต้องตรงทางมากขึ้น นี่เป็นสิ่งสำคัญที่เราจะต้องใคร่ครวญคิด และเป็นผู้ลิขิตเอง

นิทานมงคลชีวิตในพระไตรปิฎก

 • วันที่บันทึกข้อมูล, 2019-08-09 00:00:00
 • ผู้แต่ง, ส.รัตนรัตติ
 • สำนักพิมพ์, ธรรมสภา
 • ผู้อ่าน, จุฑามาศ จงเจริญพิศาล)
นิทานธรรมบทเล่มนี้ได้รวบรวมและเรียบเรียง จากอรรถกถาธรรมบท ขุททกนิกาย แห่งพระสุตตันตปิฎก โดยเลือกเอามาเพียงบางเรื่องที่ไม่ยาวเกินไปนัก มีคติธรรม ศีลธรรม แทรกอยู่ในเรื่องนั้นๆ อันจะเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตให้พบความสุขความสำเร็จแก่ผู้ใคร่ในธรรม

สร้างทีมสู่ความสำเร็จ

 • วันที่บันทึกข้อมูล, 2019-08-09 00:00:00
 • ผู้แต่ง, Bill Butterworth
 • ผู้แปล, นัธมน ธัญญพาณิชย์
 • สำนักพิมพ์, ยูเรก้า
 • ผู้อ่าน, รสา ศยามานนท์ และ กุญชรี ธนรักษ์
เราทุกคนเป็นสมาชิกในทีม ไม่ว่าคุณจะเป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นรองประธานกรรมการ หรือเป็นผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการหรือเป็นพนักงานขาย ถ้าคุณไม่ใช่สมาชิกที่ดีของทีม คุณก็ทำงานให้ประสบความสำเร็จไม่ได้