ทุกข์แท้แพ้ธรรมะ

  • ผู้ผลิต: ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติ
  • หมวด: 200 ศาสนา
  • รูปแบบ: ซีดี DAISY MONO
  • หัวเรื่อง: ธรรมะประยุกต์
  • ผู้แต่ง: ภาสกร นิรันดร์
  • สำนักพิมพ์: แฮปปี้บุ๊ค
  • สถานที่พิมพ์:
  • ผู้อ่าน: พรพันธ์ มณีประสพโชค
  • จำนวน: 1
  • เวลาของหนังสือ: 3 ชั่วโมง 57 นาที

รายละเอียดหนังสือ:

คนเรานั้นพอเกิดมาก็เป็นทุกข์เสียแล้ว ความทุกข์จึงเป็นเรื่องธรรมชาติสำหรับมนุษย์โลกทุกผู้ทุกคน ไม่มีใครไม่มีทุกข์ จะทุกข์มากทุกข์น้อยก็มีทุกข์กันทั้งนั้น แต่คำถามก็คือ แล้วจะอยู่กับความทุกข์ได้อย่างไรให้เป็นปกติสุข? ลองอ่านหนังสือเล่มเล็กๆ นี้ดู ที่ได้รวบรวมหลักธรรมดีๆ ไว้สำหรับในการดับทุกข์ เพิ่มกำลังใจให้มีกำลังเดินหน้าต่อไป

หมายเหตุ