พิษรัก เพลิงปรารถนา

  • ผู้ผลิต: ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติ
  • หมวด: นว นวนิยาย
  • รูปแบบ: ซีดี DAISY MONO
  • หัวเรื่อง: นวนิยาย-ไทย
  • ผู้แต่ง: เพ็ญศิริ
  • สำนักพิมพ์: อักษรโสภณ
  • สถานที่พิมพ์:
  • ผู้อ่าน: อังคณา พลอินทร์
  • จำนวน: 1
  • เวลาของหนังสือ: 11 ชั่วโมง 38 นาที

รายละเอียดหนังสือ:

พิษร้ายของรักจาก 2 หญิง 1 ชายที่ปะทุเป็นไฟริษยา พาเอาตัวตนแท้จริงของคนเราออกมาเพื่อช่วงชิง รักที่เคยขาวกลับกลายเป็นดำ ความรักเปลี่ยนชีวิตได้ จึงไม่ยากเกินไปนักที่ดำจะกลายเป็นขาวอีกครั้ง

หมายเหตุ