หัวใจมีเงา

  • ผู้ผลิต: ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติ
  • หมวด: นว นวนิยาย
  • รูปแบบ: ซีดี DAISY MONO
  • หัวเรื่อง: นวนิยาย-ไทย
  • ผู้แต่ง: ชลาลัย
  • สำนักพิมพ์: ศิลปาบรรณาคาร
  • สถานที่พิมพ์:
  • ผู้อ่าน: สุวิภา ขันตยาลงกต
  • จำนวน: 1
  • เวลาของหนังสือ: 15 ชั่วโมง 9 นาที

รายละเอียดหนังสือ:

ความรักของโยธา สิทธิพิทักษ์ ที่มอบให้ละเวง อินทรักษ์ ในร่างของอมาวสี ราชเดชา เป็นความรักที่พิสูจน์ให้โลกรู้ว่า หัวใจนั้นยิ่งใหญ่กว่าร่างกายเสมอ

หมายเหตุ