วิชาอาถรรพณ์

  • ผู้ผลิต: ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติ
  • หมวด: 200 ศาสนา
  • รูปแบบ: ซีดี DAISY MONO
  • หัวเรื่อง: บทสวดมนต์
  • ผู้แต่ง: เทพย์ สาริกบุตร
  • สำนักพิมพ์: เสริมวิทย์บรรณาคาร
  • สถานที่พิมพ์:
  • ผู้อ่าน: ทัณฑสถานหญิงกลาง
  • จำนวน: 1
  • เวลาของหนังสือ: 6 ชั่วโมง 23 นาที

รายละเอียดหนังสือ:

วิชาอาถรรพณ์ พระคัมภีร์ รวมวิชาทางเวทมนต์อาถรรพณ์ การใช้คาถา มนต์ เลขยันต์ ประกอบทางมายาศาสตร์ ทางคุณไสย รัก ชัง เมตตา เสน่ห์ มหาละลวย การสะกด ผูกจิตผูกใจ เดินทาง ฯลฯ

หมายเหตุ