ยำใหญ่ใส่ความรัก

  • ผู้ผลิต: ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติ
  • หมวด: รส. เรื่องสั้น/เรื่องแปล
  • รูปแบบ: ซีดี DAISY MONO
  • หัวเรื่อง: เรื่องสั้น-ไทย
  • ผู้แต่ง: ฮิมิโตะ ณ เกียวโต
  • สำนักพิมพ์: ระหว่างบรรทัด
  • สถานที่พิมพ์:
  • ผู้อ่าน: มลิวัลย์ จันทร์ผ่อง
  • จำนวน: 1
  • เวลาของหนังสือ: 3 ชั่วโมง 56 นาที

รายละเอียดหนังสือ:

ยำใหญ่ใส่ความรัก เป็นลีลาผสมผสานระหว่างความรัก เซ็กซ์ และอาหารอย่างที่เราคุ้นเคยในงานเขียนของฮิมิโตะ ณ เกียวโต ลีลาการเล่ายังคงเหลือหลาย อย่างเช่น .. ฉากการทุบหัวปลาครั้งแรกสะเทือนอารมณ์ที่สุด แล้วจู่ๆ เธอก็จบแบบมุมกลับ กระชากอารมณ์กันดื้อๆอาหารแบบฮิมิโตะฯ ไม่เคยธรรมดาอยู่แล้วแต่ในกรณีที่มีเมนูธรรมดาๆ ปะปนมาบ้าง วิธีเล่าของเธอ ก็ทำให้อาหารธรรมดาๆ มีเสน่ห์

หมายเหตุ