ยังมีดอกไม้ในอรุณ

  • ผู้ผลิต: ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติ
  • หมวด: 300 สังคมศาสตร์
  • รูปแบบ: ซีดี DAISY MONO
  • หัวเรื่อง: สารคดี
  • ผู้แต่ง: อรสม สุทธิสาคร
  • สำนักพิมพ์: แพรวสำนักพิมพ์
  • สถานที่พิมพ์:
  • ผู้อ่าน: ณรงค์ จันทร์ทอง
  • จำนวน: 1
  • เวลาของหนังสือ: 11 ชั่วโมง 51 นาที

รายละเอียดหนังสือ:

หนังสือเล่มนี้เกิดจากการที่ผู้เขียนได้มีโอกาสไปเยี่ยมบ้านคุ้มครองเด็กของ ครูยุ่น (มนตรี สินทวิชัย) ในครั้งนั้นบ้านคุ้มครองเด็กยังมีสภาพเป็นบ้านเช่าหลังแคบชั้นเดียว ไม่มีพื้นที่พอให้เด็กได้วิ่งเล่น ในยามกลางคืน เด็กโตต้องนอนให้ห้องครัวข้างกระสอบข้าว มุ้งก็ขาด เวลาฝนตกต้องหลบใต้กันสาดเปียกปอน จนกระทั่งเมื่องานช่วยเหลือเด็กเป็นที่รับรู้มากขึ้นจึงมีธารน้ำใจช่วยให้ที่อยู่ของเด็กเหล่านี้กว้างขวางขึ้น

หมายเหตุ

รายการสวนอักษร F.M.100.5 อสมท.