Hundred Years ฆาตกาล

  • ผู้ผลิต: ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติ
  • หมวด: นว นวนิยาย
  • รูปแบบ: ซีดี DAISY MONO
  • หัวเรื่อง: นวนิยาย-ไทย
  • ผู้แต่ง: ภาคินัย
  • สำนักพิมพ์: ก้าวกระโดด
  • สถานที่พิมพ์:
  • ผู้อ่าน: ศรีนวล ควรพิบูลย์
  • จำนวน: 1
  • เวลาของหนังสือ: 11 ชั่วโมง 2 นาที

รายละเอียดหนังสือ:

คนที่ตายไปแล้ว...ใครจะนึกว่าวันหนึ่งจะได้มีโอกาสกลับมามีชีวิตอีกครั้งเกิดต้น เสียชีวิตในปี 2017 ด้วยโรคร้ายที่ไร้ซึ่งวิธีการรักษาให้หาย แต่ด้วยอำนาจเงินและความรักของครอบครัวที่อยากให้เขาได้ใช้ชีวิตที่เหลือ จึงจัดการนำร่างของเขาทำการ "Cryonics" หรือ "การแช่แข็งศพ" ไว้เพื่อรอการรักษา และเมื่อถึงเวลาครบกำหนด ร่างที่ไร้ลมหายใจจึงถูกปลุกขึ้นมาอีกครั้ง

หมายเหตุ