สร้อยหงส์แสง

  • ผู้ผลิต: ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติ
  • หมวด: นว นวนิยาย
  • รูปแบบ: ซีดี DAISY MONO
  • หัวเรื่อง: นวนิยาย-ไทย
  • ผู้แต่ง: มาลา คำจันทร์
  • สำนักพิมพ์: ซีเอ็ดบุ๊คส์
  • สถานที่พิมพ์:
  • ผู้อ่าน: สิรินาถ นาถวงษ์
  • จำนวน: 1
  • เวลาของหนังสือ: 9 ชั่วโมง 52 นาที

รายละเอียดหนังสือ:

เหตุที่ถ้ำลึกแห่งนั้น ได้ชื่อว่าถ้ำหงส์แสง เพราะมีหงส์แสง...สมบัติล้ำค่าซุกซ่อนอยู่ข้างในหงส์แสง...หงส์ทองคำ เป็นที่ต้องการของผู้คนมากมาย แต่เมื่อใดที่หงส์แสงออกมาจากถ้ำ เมื่อนั้นหายนะจะเกิดขึ้นแก่ผู้คน...

หมายเหตุ