เพื่อน

  • ผู้ผลิต: ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติ
  • หมวด: รส. เรื่องสั้น/เรื่องแปล
  • รูปแบบ: ซีดี DAISY MONO
  • หัวเรื่อง: เรื่องสั้น-ไทย
  • ผู้แต่ง: แพร จารุ
  • สำนักพิมพ์: ดอกหญ้า
  • สถานที่พิมพ์:
  • ผู้อ่าน: ณรงค์ จันทร์ทอง
  • จำนวน: 1
  • เวลาของหนังสือ: 4 ชั่วโมง 7 นาที

รายละเอียดหนังสือ:

มิตรภาพที่มีให้เป็นกำลังใจแก่กันนิรันดร สายสัมพันธ์ที่ถักทอร่วมกันมานานแสนนาน คือสะพานเชื่อมใจระหว่างเรา

หมายเหตุ

รายการสวนอักษร F.M.100.5 อสมท.