แผ่นดินต้องคำสาป

  • ผู้ผลิต: ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติ
  • หมวด: 900 ภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์
  • รูปแบบ: ซีดี DAISY MONO
  • หัวเรื่อง: ประวัติศาสตร์-ไทย
  • ผู้แต่ง: เกริกฤทธี ไทคูนธนภพ
  • สำนักพิมพ์: บางกอก
  • สถานที่พิมพ์:
  • ผู้อ่าน: วิจิตร อติธรรมพงศ์(
  • จำนวน: 1
  • เวลาของหนังสือ: 3 ชั่วโมง 58 นาที

รายละเอียดหนังสือ:

นำเสนอเหตุการณ์ต่อเนื่องจากการก่อกบฏบนแผ่นดินพระนารายณ์ พระเพทราชาก็สถาปนาตนเองขึ้นเป็นกษตริย์ กระทั่งเกิดการแก่งแย่งราชบัลลังก์ขึ้นอีกครั้งบนแผ่นดินพระจ้าเสือราวกับเป็นคำสาปที่เชื่อกันว่าพระนารายณ์ทรงสาปแช่งไว้ก่อนจะเสด็จสวรรคต บ้านเมืองในช่วงนั้นกลับไปสู่วิถีเดิมๆ อีกครั้ง นับเป็นประวัติศาสตร์อีกด้านที่น่าสนใจและควรศึกษาเป็นอย่างยิ่ง

หมายเหตุ