กบฏเมืองสยาม

  • ผู้ผลิต: ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติ
  • หมวด: 300 สังคมศาสตร์
  • รูปแบบ: ซีดี DAISY MONO
  • หัวเรื่อง: การเมืองไทย
  • ผู้แต่ง: เพลิง ภูผา
  • สำนักพิมพ์: บางกอก
  • สถานที่พิมพ์:
  • ผู้อ่าน: ศิริรัตน์ เคียงศิริ
  • จำนวน: 1
  • เวลาของหนังสือ: 3 ชั่วโมง 12 นาที

รายละเอียดหนังสือ:

ผลประโยชน์และความคิดไม่ตรงกับการปฏิวัติ ด้วยกระบอกปืนจึงต้องทำ "หากไม่สำเร็จมันคือ..."

หมายเหตุ