โลกนี้ไม่มีคนปกติ

 • ผู้ผลิต: ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติ
 • หมวด: 100 ปรัชญา จิตวิทยา
 • รูปแบบ: ซีดี DAISY MONO
 • หัวเรื่อง: จิตวิทยาทั่วไป
 • ผู้แต่ง: หวัง เป่าเหิง
 • ผู้แปล: ธนาพร สังขวุฒิชัยกุล
 • สำนักพิมพ์: อมรินทร์ How To
 • สถานที่พิมพ์:
 • ผู้อ่าน: ชนาขวัญ ดุลยวิทย์
 • จำนวน: 1
 • เวลาของหนังสือ: 6 ชั่วโมง 58 นาที

รายละเอียดหนังสือ:

หนังสือ "โลกนี้ไม่มีคนปกติ" เล่มนี้ สามารถบอกคุณได้ว่าอะไรคือหลักจิตวิทยาที่แท้จริง และคุณสามารถนำหลักจิตวิทยาเล่มนี้ไปใช้ในชีวิตประจำวันของคุณได้มากน้อยแค่ไหน อาทิ คุณอาจจะไม่เคยรู้มาก่อนว่า พฤติกรรมการังแกสัตว์ในตอนเด็กนั้นจะส่งผลต่อเราอย่างไรเมื่อโตขึ้น พฤติกรรมนี้อาจกลายเป็นพฤติกรรมที่บ่งบอกว่าเราเฉยชาและเห็นแก่ตัว หรือเราสนใจและพร้อมจะช่วยเหลือผู้อื่น

หมายเหตุ