เสี้ยววินาทีบรรลุธรรม ของหลวงปู่จันทาถาวโร

  • ผู้ผลิต: ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติ
  • หมวด: 200 ศาสนา
  • รูปแบบ: ซีดี DAISY MONO
  • หัวเรื่อง: การปฏิบัติธรรม
  • ผู้แต่ง: นันทะมานพ
  • สำนักพิมพ์: ไพลิน
  • สถานที่พิมพ์:
  • ผู้อ่าน: ศิริรัตน์ เคียงศิริ
  • จำนวน: 1
  • เวลาของหนังสือ: 3 ชั่วโมง 8 นาที

รายละเอียดหนังสือ:

เสี้ยววินาทีบรรลุธรรมของ หลวงปู่จันทาถาวโร เป็นหนังสือที่บอกเล่าเรื่องราวต่างๆในชีวิตของท่านก่อนที่จะบรรลุธรรม เพื่อให้คนที่นับถือท่านได้อ่านและนำข้อคิดที่มีอยุ่ในเนื้อหานำไปปรับใช้กับชีวิตประจำวันของเราได้

หมายเหตุ