เต๋อแบบพิกเลต

 • ผู้ผลิต: ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติ
 • หมวด: 100 ปรัชญา จิตวิทยา
 • รูปแบบ: ซีดี DAISY MONO
 • หัวเรื่อง: ปรัชญาเต๋า
 • ผู้แต่ง: เบนจามินน์ ฮอฟฟ์
 • ผู้แปล: อัจฉรา ประดิษฐ์
 • สำนักพิมพ์: มติชน
 • สถานที่พิมพ์:
 • ผู้อ่าน: ศรีนวล ควรพิบูลย์
 • จำนวน: 1
 • เวลาของหนังสือ: 6 ชั่วโมง 53 นาที

รายละเอียดหนังสือ:

เต๋อแบบพิกเลต : The Te of Piglet" เป็นหนังสือที่เหมาะสำหรับทุกคนที่เคยสับสนต้องการกำลังใจ หรือเคยมีช่วงเวลาจิตตก รู้สึกว่าตนเองไร้ค่า ไร้ความสำคัญ หรือเล็กน้อยเหมือนฝุ่นผง "ฮอฟฟ์" ได้ยกคุณความดีของการเป็นสิ่งเล็กๆ ในโลกใบใหญ่ ว่ามีแง่งามมากกว่าที่ตาเห็น

หมายเหตุ