สนทนาภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันด้วย Mind Map

  • ผู้ผลิต: ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติ
  • หมวด: 400 ภาษา
  • รูปแบบ: ซีดี DAISY MONO
  • หัวเรื่อง: ภาษาอังกฤษ-การพูด
  • ผู้แต่ง: สำนักพิมพ์เอ็มไอเอส
  • สำนักพิมพ์: เอ็มไอเอส
  • สถานที่พิมพ์:
  • ผู้อ่าน: พิชชา พิพัฒนกุลชัย และธนิตา สุตรธาดา
  • จำนวน: 1
  • เวลาของหนังสือ: 5 ชั่วโมง 40 นาที

รายละเอียดหนังสือ:

พบกับสุดยอดตัวช่วยสำหรับผู้ที่ต้องการ "สื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ" ให้ได้อย่างคล่องแคล่วในเวลาอันรวดเร็ว และสามารถสนทนาโต้ตอบกับชาวต่างชาติได้อย่างมั่นใจ เนื้อหาในเล่มจะช่วยให้คุณสนทนาได้อย่างที่ใจคิด ไม่ต้องเคอะเขินอีกต่อไป ด้วยประโยคสนทนาภาษาอังกฤษ 18 หัวข้อชวนสนทนาที่ใช้บ่อยในชีวิตประจำวัน ในรูปแบบ Mind Map Sentences ที่เน้นให้จดจำประโยคหลักๆ ได้แม่นยำขึ้นและสามารถใช้ได้ทันทีโดยไม่รีรอ เสริมความเข้าใจยิ่งขึ้นด้วยส่วนสรุปรูปประโยค พร้อมตัวอย่างบทสนทนาเสมือนสถานการณ์จริง ประโยคใหม่ๆ เข้ากับยุคสมัยตรงใจผู้เรียนภาษาอังกฤษ

หมายเหตุ

โครงการพก/62