101 วัน นรกในแบกแดด

 • ผู้ผลิต: ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติ
 • หมวด: 300 สังคมศาสตร์
 • รูปแบบ: ซีดี DAISY MONO
 • หัวเรื่อง: สงครามการเมือง
 • ผู้แต่ง: โอสเนอ แชร์สตัด
 • ผู้แปล: โสภาพรรณ รัตนัย
 • สำนักพิมพ์: มติชน
 • สถานที่พิมพ์:
 • ผู้อ่าน: ปวร์นันทน จันทร์ศิริสกุล
 • จำนวน: 1
 • เวลาของหนังสือ: 11 ชั่วโมง 47 นาที

รายละเอียดหนังสือ:

ตีแผ่ความจริงที่โลกลืม ชีวิต อารมณ์ ความรู้สึกของประชาชนผู้บริสุทธิ์จากผลพวงของสงคราม โดยนักข่าวมือรางวัลที่ผ่านประสบการณ์ภาคสนามในสมรภูมิจริง

หมายเหตุ