ความสำเร็จสร้างได้ทุกวัน

 • ผู้ผลิต: ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติ
 • หมวด: 100 ปรัชญา จิตวิทยา
 • รูปแบบ: ซีดี DAISY MONO
 • หัวเรื่อง: จิตวิทยาประยุกต์
 • ผู้แต่ง: จอห์น ซี. แม็กซ์เวลล์
 • ผู้แปล: อิทธิพน เรืองศรี
 • สำนักพิมพ์: OMG BOOKS
 • สถานที่พิมพ์:
 • ผู้อ่าน: สุวรรณี ศรีขาว
 • จำนวน: 1
 • เวลาของหนังสือ: 1 ชั่วโมง 51 นาที

รายละเอียดหนังสือ:

เปลี่ยนนิยามความสำเร็จที่คุณไม่เคยเอื้อมถึง ให้มาอยู่ตรงหน้า พร้อมให้คุณเก็บเกี่ยว สั่งสม และเติบโตไปพร้อม ๆ กับความสำเร็จที่เกิดขึ้นได้กับทุกคน ทุกโอกาส ทุกวัน ทุกนาที ด้วยกลยุทธ์การบริหารเวลาที่ทรงประสิทธิภาพ สอดแทรกคำคมที่สร้างแรงบันดาลอันยิ่งใหญ่ และขยายผลของความสำเร็จนั้นด้วย เคล็ดลับความสำเร็จ 7 ประการ ที่ทำให้คุณรู้ถึงแก่นว่า ชีวิตของผู้ที่ประสบความสำเร็จ ล้วนแต่เคยยืนอยู่บนจุดเดียวกับเรา คุณไม่มีวันเปลี่ยนแปลงชีวิตตัวเองได้ จนกว่าจะเปลี่ยนแปลงสิ่งที่คุณทำในแต่ละวัน เคล็ดลับความสำเร็จของคุณนั้นอยู่ในกิจวัตรประจำวันนั่นเอง !

หมายเหตุ