ชีวิตเป็นเรื่องชั่วคราว

  • ผู้ผลิต: ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติ
  • หมวด: 100 ปรัชญา จิตวิทยา
  • รูปแบบ: ซีดี DAISY MONO
  • หัวเรื่อง: การพัฒนาตนเอง
  • ผู้แต่ง: วินทร์ เลียววาริณ
  • สำนักพิมพ์: อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง
  • สถานที่พิมพ์:
  • ผู้อ่าน: พัชรินทร์ เพชรวิโรจน์ชัย
  • จำนวน: 1
  • เวลาของหนังสือ: 4 ชั่วโมง 34 นาที

รายละเอียดหนังสือ:

ชีวิตเป็นเรื่องชั่วคราว เป็นหนังสือแนวเสริมกำลังใจ ให้เราเข้าใจว่าร่างกายเราทุกคนประกอบด้วยอะตอมจำนวนนับไม่ถ้วนมารวมกัน ที่ทางพุทธเรียกว่า มาประชุมกัน เป็นอะตอมที่เกิดมาตั้งแต่กำเนิดจักรวาล พวกมันเคยเป็นส่วนหนึ่งของดวงอาทิตย์ ดาวเคราะห์ ดาวหาง อุกกาบาต แบคทีเรีย ไดโนเสาร์ ฯลฯ วนเวียนเปลี่ยนเปลือกนอกไปเรื่อยๆ จนในที่สุด ณ วันนี้รวมกันเป็นตัวเราแต่ละคน ในเปลือกแบบนี้ คิดเป็น มีความรู้สึก เกิดจิตที่ปรุงแต่ง อะตอมประชุมกันเป็นตัวเรานี้อยู่ได้สัก 60-80 ปีก็เลิกประชุม ไปจับกลุ่มใหม่ ชีวิตจึงเป็นเรื่องชั่วคราว สรรพสิ่งไม่มีการตาย ไม่มีการเกิด มีแต่การเปลี่ยนสภาวะ

หมายเหตุ