Calendar Castle Season 1 : ยามเมื่อหิมะโปรยปราย

  • ผู้ผลิต: ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติ
  • หมวด: 800 วรรณคดี
  • รูปแบบ: ซีดี DAISY MONO
  • หัวเรื่อง: วรรณกรรมเยาวชน
  • ผู้แต่ง: กัลฐิดา
  • สำนักพิมพ์: สถาพรบุ๊คส์
  • สถานที่พิมพ์:
  • ผู้อ่าน: อรุณรัตน์ ภาวสุทธิ
  • จำนวน: 1
  • เวลาของหนังสือ: 14 ชั่วโมง 45 นาที

รายละเอียดหนังสือ:

"เอ่อ!! คือว่า พวกคุณเป็นเจ้าของที่นี่ใช่ไหมคะ" "พวกเราไม่ใช่ แล้วเธอไม่ใช่เหรอ" ซัมเมอร์ตอบพร้อมกับย้อนถาม สปริงรีบส่ายหน้าปฏิเสธ "เปล่าค่ะ เปล่า แต่ฉันได้รับจดหมายเชิญให้มาที่นี่ ซึ่งน่าจะส่งมาผิดคนเลยเอามาคืนน่ะค่ะ" "จดหมายพิเศษลงทะเบียนจำเพาะตัวผู้รับ ไม่มีทางส่งผิด พวกเขาต้องตรวจสอบประวัติผู้รับยิ่งกว่าสำนักงานทะเบียนราษฎร์เสียอีก เธอไม่รู้เหรอ" วินเนอร์แย้ง "สรุปแล้ว สาวน้อยคนนี้ก็เป็นหนึ่งในผู้ร่วมรับฟังพินัยกรรมเหมือนกันสินะ" เสียงทุ้มอีกเสียงดังขึ้นที่ด้านหลังสปริง เด็กสาวจึงหันไปมองอย่าตกใจ "อ้อ คุณออทัมน์ คุณก็ถูกเรียกมาด้วยหรือ

หมายเหตุ