ผีเกาหลี : Ghosts of Korea

 • ผู้ผลิต: ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติ
 • หมวด: 800 วรรณคดี
 • รูปแบบ: ซีดี DAISY MONO
 • หัวเรื่อง: วรรณกรรมเยาวชน
 • ผู้แต่ง: อิม บาง และ ยี ริยุค
 • ผู้แปล: ปาริฉัตร เสมอแข, ผุสดี นาวาวิจิต
 • สำนักพิมพ์: ผีเสื้อ
 • สถานที่พิมพ์:
 • ผู้อ่าน: สุชาดา สนามชวด
 • จำนวน: 1
 • เวลาของหนังสือ: 2 ชั่วโมง 32 นาที

รายละเอียดหนังสือ:

นรกขุมต่อไปมีป้ายแขวนไว้ว่า ''''''''''''''''''''''''''''''''พวกหลอกลวง''''''''''''''''''''''''''''''''ฉันเห็นฅนจำนวนมากในนรกขุมนี้ มียักษ์คอยเชือดเนื้อของฅนเหล่านี้ และยื่นให้พวกผีที่อดอยากกินไม่หยุดหย่อน พวกผีก็กินเอาๆ ยักษ์ก็เชือดเนื้อสดๆ จนเหลือแต่กระดูก แล้วลมนรกก็พัดวูบมา ทำให้มีเนื้อปรากฏขึ้นบนร่างของฅนเหล่านั้นใหม่ แล้วงูเหล็กและหมาทองแดงก็จู่โจมเข้ากัดทึ้งเนื้อและดูดเลือดจนแห้ง เสียงร้องกรีดด้วยความทรมานของผู้ฅนดังก้องไปทั่ว ผู้คุมบอกฉันว่า ''''''''''''''''''''''''''''''''เมื่อผู้ต้องโทษเหล่านี้ยังมีชีวิตอยู่ในโลก พวกเขาเคยมีตำแหน่งการงานใหญ่โต เขาแสร้งทำเป็นฅนซื่อและแสนดี แต่ความจริงเขาแอบรับสินบนและกระทำความชั่วมากมาย บางฅนเป็นถึงรัฐมนตรี แต่โกงกินผลประโยชน์ของประเทศชาติ และดูดเลือดประชาชน---''''''''''''''''''''''''''''''''

หมายเหตุ