สุขภาพดีได้ในวันเดียว

  • ผู้ผลิต: ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติ
  • หมวด: 600 เทคโนโลยี (วิทยาศาสตร์ประยุกต์)
  • รูปแบบ: ซีดี DAISY MONO
  • หัวเรื่อง: การดูแลสุขภาพ
  • ผู้แต่ง: มานพ ประภาษานนท์
  • สำนักพิมพ์: อมรินทร์สุขภาพ
  • สถานที่พิมพ์:
  • ผู้อ่าน: นพภรณ์ วิไลแก้ว
  • จำนวน: 1
  • เวลาของหนังสือ: 3 ชั่วโมง 7 นาที

รายละเอียดหนังสือ:

พบกับหลากเคล็ดลับในการสร้างสุขภาพดี ตั้งแต่ตื่นนอนจนถึงเข้านอนในทุกวัน ถ่ายทอดจากประสบการณ์ตรงของผู้เขียนในการเป็นนักกายภาพบำบัดมากว่า 20 ปี ได้ศึกษาการแพทย์ทางเลือกต่างๆ หลายสาขา จนได้เป็นวิธีการดูแลสุขภาพที่ใช้ได้ผลจริง สามารถปฏิบัติได้ตั้งแต่ตื่นนอนจนเข้านอน เพื่อให้ผู้อ่านทราบว่าในหนึ่งวันนั้น สามารถแบ่งเวลาในการสร้างเสริมสุขภาพด้วยวิธีใดได้บ้าง และจะจัดสรรเวลาอย่างไร ทำอย่างไรให้ใช้เวลาหนึ่งวันนั้นดูแลสุขภาพได้ครบถ้วน โดยสอดแทรกวิธีต่างๆ ไว้ในกิจวัตรประจำวันแต่ละช่วงอย่างลงตัว ช่วงละนิด ช่วงละหน่อย แต่ผลที่ได้คุ้มค่าที่สุด ลองทำดูแล้วคุณจะรู้ว่าสุขภาพดีสร้างได้ในวันเดียวจริงๆ สำหรับผู้ที่รักสุขภาพทุกท่านไม่ควรพลาด!

หมายเหตุ