มีชีวิตที่ดี มีบทเรียนดีๆให้ชีวิต

 • ผู้ผลิต: ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติ
 • หมวด: 100 ปรัชญา จิตวิทยา
 • รูปแบบ: ซีดี DAISY MONO
 • หัวเรื่อง: การพัฒนาตนเอง
 • ผู้แต่ง: Hal Urban
 • ผู้แปล: วรรธนา วงษ์ฉัตร
 • สำนักพิมพ์: 108 สุดยอดไอเดีย
 • สถานที่พิมพ์:
 • ผู้อ่าน: สุวรรณี ศรีขาว
 • จำนวน: 1
 • เวลาของหนังสือ: 7 ชั่วโมง 33 นาที

รายละเอียดหนังสือ:

หนังสือเล่มนี้กล่าวถึงความหมายที่แท้จริงของความสำเร็จ ทัศนคติที่แท้จริงสำหรับชีวิตเพื่อให้เกิดความสุขอย่างยั่งยืนรวมทั้งการขุดลึกถึงความสามารถของเราเอง อุปนิสัยที่จะทำให้ชีวิตมีความสุขบนความสำเร็จที่แท้จริงและยังกล่าวถึงโลกสามมิติที่เป็นองค์ประกอบของชีวิตของเรานั่นคือ ''''ร่างกาย'''' ''''ความคิดจิตใจ'''' และ ''''จิตวิญญาณ'''' ที่ควรดูแลอย่างยิ่ง เป็นต้น แนวคิดทั้งหมดในหนังสือเล่มนี้มีลักษณะเรียบง่ายและสรุปชัดเจน ตรงประเด็นเหมาะสำหรับการใช้เป็นหลักการดำรงชีวิตบนโลกวุ่นวายสับสน

หมายเหตุ