21 บทเรียน สำหรับศตวรรษที่ 21 : 21 Lessons for The 21 Century

 • ผู้ผลิต: ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติ
 • หมวด: 300 สังคมศาสตร์
 • รูปแบบ: ซีดี DAISY MONO
 • หัวเรื่อง: สารคดี
 • ผู้แต่ง: ยูวัล โนอาห์ แฮรารี
 • ผู้แปล: นำชัย ชีววิวรรธน์,ดร.
 • สำนักพิมพ์: ยิปซี
 • สถานที่พิมพ์:
 • ผู้อ่าน: สิรินาถ นาถวงษ์
 • จำนวน: 1
 • เวลาของหนังสือ: 14 ชั่วโมง 45 นาที

รายละเอียดหนังสือ:

หนังสือ "21 บทเรียน สำหรับศตวรรษที่ 21" เล่มนี้ เป็นการสำรวจปัจจุบันและอนาคตอันใกล้ของมนุษย์ ครอบคลุมหัวข้อต่าง ๆ อย่างหลากหลาย ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นปัญหาที่ชวนให้กลืนไม่เข้าคายไม่ออกของโลกเรา แต่ก็ไม่อาจอ้างได้ว่าครบถ้วนสมบูรณ์ เพราะความสมบูรณ์เป็นสิ่งที่เราต้องเรียนรู้และเติมเต็มเข้ามาเอง แต่สิ่งที่หนังสือเล่มนี้นำทางเราก็คือการโยนคำถามสำคัญให้เราไปขบคิดกันต่อว่า.. "สิ่งที่เกิดขึ้นในเวลานี้คืออะไร สิ่งที่เป็นความท้าทายที่สุดในเวลานี้คืออะไร ทางเลือกที่เราควรในห้ความสนใจคืออะไร และเราจะเดินไปในทิศทางใด?" และนี่คือหนังสือที่มนุษย์ศตวรรษที่ 21 ไม่ควรพลาด!

หมายเหตุ