ฝรั่งที่เกี่ยวข้องกับสยาม เล่ม 1

  • ผู้ผลิต: ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติ
  • หมวด: 300 สังคมศาสตร์
  • รูปแบบ: ซีดี DAISY MONO
  • หัวเรื่อง: ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
  • ผู้แต่ง: เอนก นาวิกมูล
  • สำนักพิมพ์: สายธาร
  • สถานที่พิมพ์:
  • ผู้อ่าน: ทัณฑสถานหญิงกลาง
  • จำนวน: 1
  • เวลาของหนังสือ: 7 ชั่วโมง 10 นาที

รายละเอียดหนังสือ:

เรื่องราวเกี่ยวกับชาวตะวันตกที่เข้ามาทำงานในสยามในช่วงสมัยรัชกาลที่ 5 อาทิ เออร์วิน มูลเลอร์ ฝรั่งผู้สร้างวัดไทย โยเซฟกับโรเบิร์ต ฮันเตอร์ หัวหน้าล่ามฝรั่งคนแรกและคนที่ 2 ของรัฐบาลสยาม พระยาวิสูตรสาครดิฐ เจ้าท่ายุโรป การโลศ ฝรั่งผู้ได้เป็นหลวงอภัยพานิช กัปตันหันตรีบารนี หมอเฮาส์ และฮาริปัก

หมายเหตุ